Behandling

Informasjon om tjenester

Jeg tilbyr i min behandling healing og livsveiledning.

Under healing behandlingen ligger klient komfortabelt på benk, (man kan også sitte på stol om ønskelig) hvor jeg linker meg inn på klientens emosjonelle og fysiske kropp. Jeg jobber intuitivt i energi feltet rundt klient der jeg setter meg til disposisjon for å kunne sense kroppens ulike tilstander. Ofte kan det være slik at fysiske plager henger sammen med det emosjonelle. Dette er kroppens måte å kommunisere tilbake på at nå trenger man kanskje en justering i forhold til hvordan man utfolder seg i sitt liv.

En bevisstgjøring omkring din egen livsutfoldelse om hvordan bevisste og ubevisste tanker/følelser påvirker din helse og ditt liv er viktig for å kunne komme seg videre. Eventuelle vanskelige følelser fra fortiden sitter lagret i kroppen som ett "minne" og kan innhente oss som ett lyn fra klar himmel inn i nåtiden og ubevisst setter oss i reaksjonsmønstre som blokkerer videre positiv livsutfoldelse. Man lever i mer eller mindre grad sitt liv basert på fortiden og dette kan foregå uten at man faktisk er klar over det. Healing behandlingen er her unik, og setter deg i stand til å jobbe med deg selv på ett dypere plan, slik at du setter i gang egne prosesser som gir deg en bedre forståelse av deg selv.

Jeg tilbyr også chakra balansering der jeg går igjennom dine energi hjul, kroppens bevisshetsfelt, hvor jeg åpner og frigjør blokkeringer. Her er jeg også behjelpelig med å åpne din energistrøm i samsvar med "skapelseskraften". Det er i denne flyten vi i større grad er ment for å være i. Denne kraften flyter mottakelig inn i våre hjerter og det går ut på at vi i stor grad skal følge hjertet vårt i valg vi foretar. En ytre forventning eller ideal vi har påtatt oss fra omverdenen er ikke alltid i samsvar med vårt hjertes intuisjon. For mange mennesker er det en god forbindelse her, og man føler seg tilfreds i sitt liv. Men mange har også latt seg i for stor grad påvirke av de ytre krav og forventninger slik at man mister denne naturlige flyten vi alle er født med. Signaler kroppen gir tilbake på at man har mistet litt av denne flyten kan være så mangt, men følelse av å være energitappet og lavere livsgnist kan nevnes. Generellt kan man si at immunforsvaret her er i større grad utsatt for svekkelse, som kan resultere i ulike sykdommer.

Healing behandlingen setter i gang kroppens egne helbredelses prosesser. Virkningene er ulike og man kan oppleve umiddelbar forbedring, og det kan gå timer og noen dager før man eventuelt kjenner virkning. Etter en behandling kan man også oppleve følsesmessige reaksjoner der det er viktig og ta seg tid til og bearbeide disse. Derfor tilbyr jeg alltid samtale og oppfølging i ettertid.

Jeg har ett ønske om å "løfte" deg opp i mot ditt potensiale og mer i forbindelse med ditt hjertes sanne jeg, altså det som kanskje føles mer riktig for deg å leve for. Vi alle er født med en egen uavhengig vilje, og kraften i denne må få lov til å komme frem i sitt fulle.