Om Espen Lund

Healer Espen Lund

Jeg er en mann på 43 år, og innehar en allsidig arbeidserfaring. Har jobbet mange år innen psykisk helsevern, der jeg har vært ansatt som miljøarbeider. Jeg har også flere års erfaring med veiledning innenfor treningssenter bransjen som Pt og instruktør. Har også en tid som instruktør i forsvaret.

Mine healing egenskaper er naturlige, og husker for eksempel som barn at jeg fjernet kraftig øreverk smerter på meg selv, ba til "høyere makter" og smerten ble borte. Men har ikke før i voksen alder begynt å gi bevisst til andre. Dette har opplagt sammenheng med min egen selvutvikling, der jeg har gått igjennom egne prosesser for å kunne bli en trygg forvalter av healingkraften.

Etter en kreftoperasjon i 2009 kom jeg mer i kontakt med meg selv igjen, hvor jeg fikk ett nytt perspektiv på livet. Min aller største frykt i livet husker jeg alltid var å få kreft. Og møte og oppleve denne frykten bokstavelig talt var paradoksalt nok en positiv ny retning for meg. Ytre overfladiske ideal, krav og forventninger var ikke i så stor grad lenger min "scene". Tilstedeværelsen i meg selv ble sterkere og dette åpnet for min egen åndelighet. Kravene til meg selv sank, og det gjorde at jeg begynte å se omgivelsene rundt meg på en helt annen og positiv måte. Det var ikke først og fremst mitt eget "hode", som styrte mine krav til meg selv. Jeg begynte å forstå at selve "livet" hadde valgt meg, og at alle de " ytre tilstandene" som jeg satte meg selv i, eier ikke mitt liv. Dette ble starten for min del på en sterkere tilstedeværelse i nuet der frigjøringsprosesser inntraff og kjærligheten til alt og alle ble av en helt annen karakter. At en så enkel innsikt i livet skal være så vanskelig å leve etter, har for meg vært en oppvekker, men du verden så mye enklere livet er nå.

Som healer brenner jeg derfor for å hjelpe andre mennesker til å finne frem til denne innsikten. Slik at man kan oppnå en følelse av og bli satt "fri" og dermed bli rustet til å skape en tilstand som forløser din egen energi og får ditt potensiale til å blomstre!.